کارفرماسیتی سنتر زرین شهر
تاریخ تکمیلخرداد 1401
مهارت هااتوکد،طراحی تابلو برق،تست مدارات